Boek "Stadsbomen Vademecum Deel 1"

Referentie
B11
55,69 € 52,54 €

Details

Beleid en planvorming gaat in op de beleidsvorming en -uitvoering rond bomen - centraal staat het opstellen van bomenbeleid en het vastleggen hiervan in beleids-, beheers- en werkplannen - binnen dit kader wordt ook aandacht besteed aan het ontwerp en de soortkeuze - ook komen de inventarisatie van het bomenbestand, het uitbestedingsvraagstuk, arco-aspecten en de beleidsafweging tussen verwijderen en behouden aan de orde - daarnaast wordt ingegaan op particuliere bomen, subsidies en juridische aspecten - nederlandstalig - auteur: ir. J. Atsma - 396 pagina’s.